Stichting Charity and Aid

Stichting Charity and Aid is in 2001 opgericht. De stichting is opgericht met het doel praktisch iets te doen aan noden in de samenleving, zowel nationaal als internationaal. Onder deze noden wordt zowel geestelijke als lichamelijke nood verstaan. Vanuit deze doelstelling geeft de stichting zowel materiële als immateriële steun.

Hierbij wordt als uitgangspunt genomen:
Galaten 6 : 10zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs.’

Contactgegevens:
e-mailadres: info@charityandaid.org
Bankrekeningnummer: NL06ABNA0552704318
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 28090797
Fiscaal nummer: 8160.91.596

ANBI status
Stichting Charity And Aid heeft een ANBI status: RSIN nummer 816091596. Voor giften dient u dit nummer te vermelden bij uw betaling.  Hierbij treft u het Standaardformulier publicatieplicht ANBI 2022 aan.

Beleid
Hierbij treft u het beleidsplan aan.  In dit beleidsplan zijn opgenomen het beloningsbeleid, de doelstelling en de bestuurssamenstelling. Voor deze gegevens verwijzen wij u dan ook hiernaar.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Hierbij treft u het verslag van de uitgevoerde activiteiten (ActiviteitenCharityAndAid2022) van het laatst afgesloten boekjaar aan.

Financiële verantwoording
Hierbij treft u het financiële verslag van het laatst afgesloten boekjaar aan (FinanciëleVerantwoording2022)